Despre proiect

POSDRU
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  (POSDRU) este dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității acestuia, prin conectarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea participării crescute pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă. 

Obiectivele specifice ale POSDRU sunt următoarele:

 • Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv a învăţământului superior şi cercetării;
 • Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii;
 • Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea unei pieţe a muncii  modernă, flexibilă şi inclusivă;
 • Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul rural;
 • Îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare;
 • Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.

Pregătește-te pentru Europa!

Dezvoltă-ți competențele profesionale pentru a-ți crește șansele pe piața muncii!

Contextul proiectului

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană și urmăreşte să faciliteze integrarea ocupaţională a persoanelor inactive sau ocupate în agricultura de subsistență din zonele rurale ale regiunilor:

 • Ilfov
 • Prahova
 • Dâmbovița
 • Teleorman.