Activităţile proiectului

1. Managementul general al proiectului

1.1. Coordonarea și monitorizarea activităților proiectului
1.2. Gestionarea proiectului din punct de vedere financiar
1.3. Auditarea proiectului

2. Achiziții de bunuri și servicii

2.1. Organizarea și desfășurarea activităților de achiziție de servicii
2.2. Organizarea și desfășurarea activităților de achiziție de bunuri

3. Promovarea proiectului finanțat prin FSE

3.1. Publicarea de prezentări pe site-urile solicitantului și partenerilor la începutul,
mijlocul și sfârșitul proiectului, și publicarea de anunțuri de presă
3.2. Realizarea a 2 conferințe de presă și a 4 seminarii de informare
3.3. Realizare de materiale promoționale și personalizate
3.4. Promovarea media
3.5. Realizarea site-ului proiectului

4. Derularea de activități de informare și consiliere profesională

4.1. Recrutarea și menținerea grupului țintă
4.2. Crearea de materiale personalizate: ghiduri, fișe informative
4.3. Organizarea și derularea de sesiuni de informare și consiliere profesională
4.4. Organizare și desfășurarea de burse de locuri de muncă

5. Derularea de cursuri de formare profesională

5.1. Acreditarea și/sau autorizarea programelor
5.2. Organizarea și realizarea activităților de formare
5.3. Certificarea competențelor dobândite

6. Desfășurarea de acțiuni de consultanță și asistență în vederea dezvoltării antreprenoriatului

6.1. Elaborarea de materiale suport
6.2. Organizarea și desfășurarea de sesiuni de consultanță și asistență în antreprenoriat
6.3. Organizarea și desfășurarea unui concurs și oferirea de stimulente
financiare pentru cele mai bune proiecte antreprenoriale

7. Acțiuni inovatoare cu scopul creșterii ocupabilității

7.1. Crearea unei platforme integrate
7.2. Schimb de bune practici
7.3. Crearea de ghiduri de bună practică