Informații despre curs

Competențe informatice

Trăim într-o perioadă în care piața muncii a devenit tot mai competitivă. Prin urmarea cursului de pregătire profesională, participanți au o șansă în plus pe piața muncii. Cursul oferă grupului țintă posibilitatea de a dobândi competențe profesionale în domeniul de IT. Cursul se compune din 7 Module:

1. Noţiuni fundamentale

Dobândirea principiului şi tehnicilor fundamentale de lucru cu calculatorul electronic

2.Programe de aplicaţii

Însuşirea de către participanţi a modului de lucru cu aplicaţii, fişiere şi fişiere media

3. Internet

Dobândirea de către participanţi a capacităţii de a opera cu internetul

4. E-mail

Dezvoltarea capacităţii participanţilor de a utiliza posta electronică (e-mail)

5.Editarea textelor

Participanţii să poată edita şi stoca regăsibil un text cu ajutorul unei aplicaţii software

6. Lucrul cu tabele

6.1. Participanţii să poată crea, utiliza şi stoca regăsibil tabele cu ajutorul unei aplicaţii software

7. Crearea de prezentări

Participanţii să poată crea, utiliza şi stoca regăsibil o prezentare cu ajutorul unei aplicaţii software

Cursul de perfecționare profesională durează 60 de ore. În această perioadă se pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice și aplicarea lor în practica. 40 de ore din durata cursului împlică partea practică și are caracter gratuit. În plus, materialele de suport vor fi puse la dispoziție de către organizatori.