Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea mobilității și a capacității de ocupare pentru 740 de persoane (persoane implicate în agricultura de subzistenţă și persoane inactive), pe o perioadă de 18 luni. Modul în care proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, se realizează prin acţiunile din cadrul proiectului, care pornesc de la informare și consiliere privind piața muncii până la diversificarea competențelor profesionale în domenii non-agricole și dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a grupului țintă, acestea fiind orientate către găsirea unui loc de muncă în activități non-agricole ceea ce duce la îmbunătăţirea calității resurselor umane, asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale și creșterea nivelului de trai, creșterea oportunităţilor de ocupare și facilitarea integrării pe piața muncii a grupului țintă.

Obiective specifice

  1. Informare și consiliere profesională privind piața muncii și dezvoltarea de abilităţi necesare pentru găsirea unui loc de muncă, pentru 740 de persoane;
  2. Creșterea și diversificarea competenţelor profesionale în domenii non-agricole pentru 526 de persoane;
  3. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în vederea iniţierii unei afaceri în mediul rural pentru 220 de persoane;
  4. Organizarea a 4 burse locuri de muncă în vederea facilitării accesului grupului țintă la ocupare.

Ne propunem atragerea cât mai multor persoane din mediul rural pe piața muncii prin creșterea competenţelor profesionale și oferirea de instrumente în vederea identificării unui loc de muncă în domenii non-agricole,dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru grupul tință asigurând astfel sustenabilitatea pe termen lung a zonelor rurale; facilitarea accesului la ocupare în activități non-agricole prin participarea la intervenții integrate.