Despre proiect

Încadrat în Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, 

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” proiectul

„Acțiuni strategice pentru dezvoltare strategică”

este o aplicație a strategiei Uniunii Europene de integrare profesională și îmbunatăţire durabilă a nivelului de trai a persoanelor defavorizate și vizează creașterea mobilității ocupaţionale şi ocupabilitatea persoanelor, în condiţiile unui venit decent, respectiv a persoanelor inactive sau ocupate în agricultura de subzistenţă din zonele rurale ale regiunilor Bucureşti-Ilfov şi Sud Muntenia (județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița și Teleorman), prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piața muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite.