Informații despre curs

Ospătar

Meseria de Ospătar este căutată de foarte multe persoane în ultima vreme. Ospătarul este un bun cunoscator al tuturor preparatelor culinare, inclusiv a celor de cofetărie-patiserie, al băuturilor de orice fel, are deprinderi temeinice în tehnica servirii, cunoaște regulile de protocol și își poate însuși expresiile uzuale și în limbile de circulație internațională.

1. Competenţe fundamentale

1.1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
1.2. Efectuarea muncii în echipă

2.Competenţe generale la locul de muncă

2.1. Aplicarea N.P.M şi P.S.I
2.2. Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat
2.3. Organizarea locului de muncă

3. Competenţe specifice activității de ospătar

3.1. Încasarea contravalorii serviciilor oferite
3.2. Pregătirea locului de servire pentru o nouă comandă
3.3. Preluarea comenzilor clienţilor
3.4. Servirea preparatelor culinare şi a băuturilor

Cursul de calificare profesională este compus din 720 de ore. În această perioadă se pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice și aplicarea lor în practică. 480 de ore din durata cursului împlica partea practică. Cursul de ospătar este gratuit și materialele de suport vor fi puse la dispoziție de către organizatori.